Äänikirjapalvelut käyttävät nyt myös koneääniä

Äänikirjapalvelut käyttävät nyt myös koneääniä

Äänikirjapalvelut ovat alkaneet hyödyntää tekoälypohjaisia koneääniä, tarjoten kuulijoilleen uudenlaisen kuuntelukokemuksen. Koneäänien avulla palvelut voivat tarjota äänikirjoja laajemmassa valikoimassa, mukaan lukien pienempien kustantamoiden ja omakustanteiden teokset, joille perinteinen ääninäyttelijöiden käyttö olisi taloudellisesti haastavampaa. Koneäänten nopea ja kustannustehokas tuotanto mahdollistaa myös äänikirjojen nopeamman julkaisun. Vaikka koneäänet eivät korvaa ihmislukijoita, ne tarjoavat uudenlaisen vaihtoehdon ja lisäävät kuuntelijoiden valinnanvaraa, avaten samalla ovia uusille kielille ja kirjallisuuden genreille äänikirjaformaatissa.

Äänikirjapalvelut käyttävät nyt myös koneääniä

Suuret toimijat kuten ruotsalainen Storytel ja Apple Books ovat ilmoittaneet aloittavansa koneäänten käytön ihmislukijoiden rinnalla. Tämä ilmoitus, joka Storyteliltä saapui kesäkuussa ja Apple Booksilta jo tammikuussa, merkitsee suurta askeleta eteenpäin tekoälyteknologian soveltamisessa äänikirjoissa. Synteettiset äänet, jotka ovat nykyään tunnettuja myös nimillä tekoälyääni ja tekoälylukija, ovat nousseet voimakkaasti esiin ja ovat nyt vakavasti otettava vaihtoehto perinteisille äänikirjalukijoille.

Koneäänten käyttö ei ole uusi käsite, vaan niitä on hyödynnetty jo vuosien ajan erityisesti saavutettavuutta edistävissä sovelluksissa. Esimerkiksi Celian yhdistelmäkirjoissa, jotka on suunnattu erityisesti näkövammaisille tai muille lukemisen haasteita kokeville henkilöille, koneäänet ovat olleet tärkeässä roolissa. Koneoppimisen ja tekoälyn nopea kehitys on mahdollistanut synteettisen puheen laadun merkittävän parantumisen.

Koneäänien laajempi hyväksyntä ja käyttöönotto suurissa äänikirjapalveluissa avaa uusia mahdollisuuksia niin kuulijoiden kuin sisällöntuottajien näkökulmasta. Äänikirjojen kuuntelijat voivat nyt nauttia monipuolisemmasta ja rikkaammasta kuuntelukokemuksesta, jossa he voivat valita ihmislukijan ja koneäänen välillä. Tekoälylukijoiden käyttö voi auttaa vähentämään kustannuksia ja nopeuttamaan uusien äänikirjojen tuotantoa.

Koneäänten nousu äänikirja-alalla on siis merkittävä askel eteenpäin, joka edustaa teknologian ja kulttuurin yhdistymistä. Se ei ainoastaan tarjoa uusia mahdollisuuksia sisällöntuotantoon, vaan myös laajentaa äänikirjojen saavutettavuutta ja nautittavuutta, tuoden uusia ulottuvuuksia tähän kasvavaan mediaformaattiin

Storytel tarjoaa mahdollisuuden personoida kuuntelukokemusta

Äänikirjan keskeyttämisen yleinen syy on usein kuulijan mieltymyksen vastainen lukijaääni. Tähän haasteeseen Storytel vastaa innovatiivisesti uudella VoiceSwitcher-ominaisuudellaan, joka antaa kuulijoille vapauden vaihtaa äänikirjan lukijaa koneääneen kesken kuuntelun. Tämä ominaisuus mahdollistaa sujuvan siirtymisen eri äänien välillä, mikä parantaa kuuntelukokemusta ja tuo siihen lisää yksilöllisyyttä.

Vuoden aikana Storytel on kokeillut VoiceSwitcheria, joka on tällä hetkellä saatavilla vain joissakin englanninkielisissä teoksissa. Ominaisuuden suosion kasvaessa yritys suunnittelee laajentavansa sitä myös ruotsin- ja tanskankielisiin äänikirjoihin loppuvuoden aikana ja tulevaisuudessa mahdollisesti muihin kieliin.

Tämänhetkinen teknologia mahdollistaa jo valinnan eri koneäänien välillä, mutta tulevaisuudessa saatetaan nähdä vieläkin henkilökohtaisempi lähestymistapa, kuten käyttäjän itse määrittelemän lukijaäänen generointi. Vaikka tällainen toiminnallisuus ei ole vielä markkinoilla eikä tiedossa olevien suunnitelmien mukaan kehitteillä, teknologian nykyinen kehitystaso antaa ymmärtää, että tällainen yksilöllinen äänikirjakuuntelukokemus voi olla mahdollinen lähitulevaisuudessa.

Äänikirjojen määrä jatkaa kasvuaan

Koneäänien käyttö äänikirjoissa ei pyri korvaamaan ihmislukijoita, vaan pikemminkin laajentamaan ja monipuolistamaan tarjontaa. Tämä näkemys on yhteinen niin Apple Booksin kuin Storytelin kaltaisille toimijoille. Esimerkiksi Apple Books on korostanut, että koneäänillä luettujen äänikirjojen tuotanto on taloudellisesti edullisempaa, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon pienemmille kustantamoille ja omakustantajille. Tämän seurauksena myös vähemmän tunnetut teokset voivat saavuttaa laajemman yleisön äänikirjana.

Yksi merkittävä etu koneäänien käytössä on nopeus. Tekstin muuntaminen ääniksi koneellisesti on huomattavasti nopeampaa kuin perinteiset studionauhoitukset, mikä nopeuttaa äänikirjojen julkaisuaikatauluja. Tämä mahdollistaa painetun kirjan ja sen ääniversioinnin samanaikaisemman julkaisun, mikä puolestaan parantaa kirjallisen sisällön saatavuutta.

Koneäänien käyttö avaa ovia uusille kielimarkkinoille. Kun aikaa ja rahaa säästyy, äänikirjoja voidaan tuottaa myös sellaisille kielille, joihin aiemmin ei ole ollut varaa tai resursseja panostaa. Koneäänten tehokkuus ja kustannustehokkuus verrattuna ihmislukijoihin tarkoittavat, että äänikirjojen määrä tulee todennäköisesti kasvamaan.

Näin ollen synteettinen puhe tarjoaa valtavasti potentiaalia äänikirja-alalle. Tulevaisuudessa sen odotetaan tuovan entistä enemmän monipuolisuutta valikoimaan, personointimahdollisuuksia ja joustavuutta, mikä tekee äänikirjojen tulevaisuudesta entistäkin houkuttelevamman.

Äänikirjat.com
Logo