Nextoryn asiakkaat saivat yllättävää tietoa palvelun uudistuksesta

Nextoryn asiakkaat ovat saaneet yllättävää tietoa palvelun uudistuksesta

Viime vuosina suomalaiset ovat kuluttaneet kirjallisuutta yhä enemmän äänikirjojen muodossa. Äänikirjojen suosio on kasvanut merkittävästi, ja ne ovat yhä useamman suomalaisen suosima tapa nauttia kirjallisuudesta. Suurin osa suomenkielisistä äänikirjapalveluista tarjoaa nykyään kuitenkin vain rajallisia sopimuksia, joissa on tietty määrä kuuntelutunteja kuukaudessa. Tämä on herättänyt keskustelua palvelujen hinnoittelusta ja saatavuudesta, sillä monet toivoisivat rajattomia kuuntelumahdollisuuksia. Rajallisten sopimusten takana voi olla pyrkimys hallita kustannuksia ja varmistaa palvelujen kannattavuus, mutta ne saattavat myös rajoittaa innokkaimpien kuuntelijoiden kirjallisuuden kulutusta.

Nextoryn asiakkaat saivat yllättävää tietoa palvelun uudistuksesta

Osa suositun äänikirjapalvelun Nextoryn asiakkaista on saanut yllättävää tietoa palvelun uudistuksesta. Aiemmin rajaton kuunteluoikeus muuttuu sadan tunnin kuukausikiintiöksi. Asiakkaat, jotka ovat maksaneet rajattomasta kuunteluajasta, saivat viestin, jossa Nextory ilmoittaa ”uudesta ja parannellusta tilauksesta”.

Tämän uudistuksen ainoa merkittävä ero aikaisempaan tilaukseen verrattuna on kuunteluajan rajoittaminen. Nextoryn asiakkailleen lähettämässä viestissä palveluntarjoaja perustelee muutosta sillä, että se auttaa yritystä jatkamaan korvausten maksamista kustantajille, kirjailijoille ja lukijoille heidän työstään. Lisäksi Nextory painottaa, että muutos mahdollistaa investoinnit palvelun kehitykseen ja parantamiseen. Tämä päätös on herättänyt monen asiakkaan keskuudessa keskustelua ja pohdintaa palvelun uudistuksen vaikutuksista heidän kuuntelukokemukseensa.

Lähes kaikki äänikirjapalvelut ovat luopuneet rajattomasta kuuntelusta

Lähes kaikki äänikirjapalvelut ovat luopuneet rajattomasta kuuntelusta, ja trendi näyttää jatkuvan. Esimerkiksi Bookbeat ei ole tarjonnut rajatonta tilausvaihtoehtoa vuoden 2022 jälkeen, ja myös podcast- ja äänikirjapalvelu Podimo on hiljattain luopunut tästä mahdollisuudesta. Äänikirjapalveluiden mukaan rajattoman kuuntelun tarjoaminen on taloudellisesti haasteellista, sillä joissain tilanteissa kustantamoille maksettavat korvaukset ylittivät asiakkaan palvelusta maksaman hinnan.

Tämä taloudellinen haaste vaikuttaa suoraan myös kirjailijoihin. Äänikirjoista saatu tulo on merkittävästi pienempi kuin painetuista kirjoista. Kaunokirjailija voi saada äänikirjan kuuntelusta keskimäärin vain 50 senttiä, kun taas painetusta kirjasta tulo on noin kolme euroa. Tämä ero tuloissa heijastaa laajempaa ongelmaa kirjallisuuden arvostuksessa ja korvauksessa eri formaateissa. Näiden muutosten myötä äänikirjapalvelut pyrkivät löytämään tasapainon taloudellisten realiteettien ja asiakastyytyväisyyden välillä.

Rajaton tilaus on vielä kuluttajien saatavilla

Tällä hetkellä suomenkielisistä äänikirjapalveluista ainoastaan Storytel tarjoaa rajattoman kuuntelun sisältävän tilausvaihtoehdon. Storytel on onnistunut pitämään kiinni rajattomasta mallista nostamalla tilauksen hintaa ajoittain. Tämä hinnankorotus auttaa kattamaan yrityksen omia kuluja sekä kustantajille maksettavia korvauksia, mikä mahdollistaa rajattoman kuuntelun tarjoamisen asiakkaille.

Vaikka Storytelin valikoimassa on tällä hetkellä rajaton vaihtoehto, tulevaisuuden muutoksia ei voi ennustaa. Markkinatilanne ja taloudelliset realiteetit saattavat vaikuttaa palvelun tarjontaan jatkossa. Asiakkaat, jotka arvostavat rajatonta kuuntelua, voivat kuitenkin tällä hetkellä nauttia siitä Storytelin kautta, samalla kun muut palveluntarjoajat ovat siirtyneet rajoitettuihin kuuntelumalleihin.

Aina on mahdollista ostaa lisää kuunteluaikaa

Vaikka äänikirjapalveluiden tilaukset ovat yhä useammin rajattuja, asiakkaat voivat halutessaan ostaa lisää kuunteluaikaa. Moni palveluntarjoaja on ottanut käyttöön joustavia mahdollisuuksia vastatakseen innokkaiden kuuntelijoiden tarpeisiin. Esimerkiksi, jos kuukausittainen kuuntelukiintiö täyttyy, asiakas voi vaihtaa tilauksensa pykälää suurempaan.

Tämä joustavuus mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat edelleen nauttia suosikkikirjoistaan ilman pitkää odotusta seuraavaan laskutuskauteen. Lisäkuunteluajan ostaminen tarjoaa myös palveluntarjoajille mahdollisuuden tasapainottaa taloudellisia realiteetteja samalla, kun se vastaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Tämä ratkaisu on erityisen hyödyllinen niille, jotka kuluttavat paljon sisältöä ja arvostavat mahdollisuutta jatkaa kuuntelua ilman rajoituksia.

Äänikirjat.com
Logo